<
<

Công cụ tiếp thị

Được truy cập độc quyền
vào chuyển đổi quảng cáo
tiếp thị chất lượng cao

Công cụ tiếp thị

Bằng cách hợp tác với Vantage Partners, bạn sẽ có được quyền truy cập độc quyền vào ngân hàng dữ liệu các công cụ tiếp thị của chúng tôi. Bạn sẽ có thể xây dựng doanh nghiệp trực tuyến của mình bằng cách sử dụng chính các quảng cáo mà từ đó chúng tôi đã xây dựng thương hiệu Vantage.

Chúng tôi tự hào về việc có một số quảng cáo tiếp thị chuyển đổi cao nhất trong ngành ngoại hối, tất cả đều được cập nhật liên tục để đón đầu các xu hướng tiếp thị trực tuyến mới nhất.

Tất cả các trang đích và biểu ngữ kỹ thuật số của chúng tôi đều có thể truy cập dễ dàng thông qua cả CellXpert và Vantage IB Portal, vì vậy bạn có thể khởi chạy các chiến dịch ngay lập tức.

Biểu ngữ trực tuyến

Tận dụng danh tiếng thương hiệu của chúng tôi với bộ HTML5 và biểu ngữ tĩnh, trên nhiều định dạng và kích thước.

Trang đích

Thu hút lưu lượng truy cập và chuyển đổi khách hàng tiềm năng với phạm vi trang đích quảng cáo được thiết kế chuyên nghiệp của chúng tôi và tăng tỉ lệ chuyển đổi của bạn.

Đòn bẩy thương hiệu

Tận dụng danh tiếng Vantage nổi tiếng với một loạt các định dạng biểu trưng và chất liệu có thương hiệu, chẳng hạn như dưới dạng video và tài liệu quảng cáo.